Edelachtbare heer burgemeester, waarde Gregor,

Wij, de stichting Noordpoort i.o., met sympathisanten komen hier om een petitie met ruim 800 handtekeningen aan te bieden, van Briellenaren, waaronder zeer veel buurtbewoners van het Noordeinde, die zich verzetten tegen de plannen voor het zogenoemde nieuwe 1 aprilmonument.

Stichting Noordpoort Brielle smeekschrift

Ook wij stellen prijs op een gepaste viering van 450 jaar bevrijding van de Spanjaarden. Kennelijk op voorspraak van de gewaardeerde groep Kanonnen & Affuiten is, voor ons in het verleden, de wens gegroeid om, met inschakeling van het architectenbureau Ro & Ad dat nieuwe monument vorm te geven.

Om verschillende redenen hebben vele Briellenaren zich niet geroepen gevoeld hierin te participeren. In de loop van het voorbereidingstraject werd de Brielse samenleving duidelijk in welke richting de ontwikkeling van het monument zich bewoog. Het werd een monumentale toren waaraan een flink prijskaartje hing. Veel mensen werden eerst toen pas wakker. Voor degenen die allang hiermee bezig waren, natuurlijk veel te laat.

Ook beseffen wij dat we vanuit een achterhoedesituatie komen omdat wij de boel een tijdje hebben aangezien. Niet goed misschien, want zo verspeel je kansen op invloed. Dat niet alleen, de karavaan trekt verder ondanks dat de honden blaffen.

Niettemin vinden wij de oprichting van een grote houten toren  een slecht idee. Enerzijds vanwege de omvang en de aard van de toren, in complete disharmonie met de omgeving, en anderzijds vanwege de hoge kosten van het project waarover slechts in een laat stadium duidelijkheid ontstond. Dit, budgettair gezien met voorbijgaan aan dringende noden nu en in de toekomst van de Brielse samenleving.

Wij vinden dat onze ideeën beter aansluiten bij de cultuurhistorische omgeving, de viering, het benodigde budget, waaronder een alternatief waarvoor zeer verwonderlijk niet gekozen is, ondanks onze steun door middel van inzendingen vanaf de start van dit project, misschien wel in onze betweterigheid, maar toch.

Onze mening hebben wij eerder verwoord tijdens ons inspreken in de commissie Grondgebied van 6 oktober jl. Wat wij, en met ons een almaar groeiende groep Briellenaren vinden, hebben wij hieronder samengevat als volgt:

  1. Het meer uitgraven van poort en oude stadsdelen;
  2. De poort voor een deel , herstellen;
  3. De oude stadspoort herstellen.

Over de participatieprocedure hebben wij ons voorts verwonderd. Een overkill aan informatie met alle gevolgen van dien. Helaas, naar onze inschatting een die de juridische toets qua inspraak niet kan doorstaan. Zoals ook ’n informatiebijeenkomst zelfs in vakantietijd en niet in Brielle zelf. Vanuit de organisatie stond men vooral op zenden (!) en werden pogingen om alternatieven aan te geven, afgewimpeld.

Evenals onze voorgangers zo’n meer dan 454 jaar geleden, met alle respect, smeken wij u op uw schreden terug te keren en met ons in overleg te treden om deze impasse, in het belang van Brielle, te doorbreken.

Want er komen andere tijden.

Met alle hoogachting,

Stichting Noordpoort i.o.

Den Briel, 20 oktober 2020