Ik betuig steun aan stichting Noordpoort:

  Beste sympathisant,

  Zoals u weet, heeft het college van Burgemeester en wethouders op 30 april 2021 de omgevingsvergunning verleend om de bouw van het houten kunstwerk op de fundamenten van de Noordpoort op Bastion IX mogelijk te maken. Ook heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven over deze omgevingsvergunning.

  Stichting Noordpoort is van mening, dat op vele fronten deze verklaring van geen bedenkingen en de vergunning ten onrechte is afgegeven resp. verleend. Te denken valt aan het onzorgvuldige participatietraject en het niet onderzoeken van alternatieven, die vele inwoners en de stichting aan de gemeente hebben aangereikt.

  Stichting Noordpoort zal dan ook in beroep gaan met ondersteuning van een Brielse jurist, Elina Jansen.

  Heeft u een zienswijze ingediend? En wilt u in beroep gaan? Dat kan. Beroep kan alleen door indieners van een zienswijze worden aangetekend. Ziet u op tegen de juridische procedure? U kunt Elina Jansen machtigen om u in uw beroep te laten vertegenwoordigen. Daartoe kunt u contact opnemen met de secretaris Henk Kampers van Stichting Noordpoort via info@stichtingnoordpoort.nl of 06-23606248.

  Heeft u geen zienswijze ingediend, maar wilt u Stichting Noordpoort en de beroepsprocedures van andere indieners van zienswijzen ondersteunen? U kunt uw bijdrage leveren!
  • Enerzijds door een bedrag, bijvoorbeeld € 5,00, te storten, waarmee de griffierechten van alle beroepschriften zouden kunnen worden bekostigd;
  • Anderzijds door Stichting Noordpoort zichtbaar te laten weten het beroep te ondersteunen.
  Ga naar de website www.stichtingnoordpoort.nl, daar vindt u de buttons voor uw eventuele donatie en voor de steunbetuiging.

  Hoe mooi is het als veel Briellenaren bij de rechter kunnen aangeven het niet eens te zijn met het besluit van de gemeente. Het zou een grandioos statement zijn!

  Wilt u meer informatie, dan kunt u een mail sturen naar de secretaris van Stichting Noordpoort, Henk Kampers, via info@stichtingnoordpoort.nl. Hij zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

  Samen staan we sterk!

  Met strijdbare groet,

  Bestuur van Stichting Noordpoort

  PS
  De Stichting Noordpoort beschikt via de petities over uw emailadres en houdt u graag op de hoogte van de voortgang in de beroepsprocedure. Helaas kan de Stichting uw gemaakte keuze, om niet op de hoogte gehouden te willen worden via email, niet downloaden. Excuses als u ongewild toch een bericht van de Stichting ontvangt. Mocht u geen prijs stellen op email, stuur dan een email terug met het verzoek uw emailadres te verwijderen. Wij vertrouwen op uw begrip.

  Kent u iemand, die de petitie niet heeft ondertekend, maar wel op de hoogte gehouden wil worden, deel dan deze email en zet info@stichtingnoordpoort.nl in de cc. Dan wordt het emailadres toegevoegd aan het verzendbestand.