De Stichting heeft ten doel:

• het behoud van het historische beeld en karakter van Brielle;
• het bevorderen van de kennis van, het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van in het bijzonder Brielle;
• het behouden en herstellen van historische bebouwing, monumenten en voorwerpen van geschiedenis, kunst en landschap;
• het vergroten van de waakzaamheid van officiële instanties belast met zaken op het gebied van beleid, beheer en behoud van het culturele historische erfgoed;
• het vergroten van de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij de geschiedenis en cultureel historische waarde van in het bijzonder Brielle.


Onze prioriteit ligt nu bij het behouden van de historische fundamenten en het tegengaan van een houten monument op de historische plaats van de Noordpoort.


Wat zijn onze ideeën i.p.v. het houten skelet:

1. Graaf het gebied rond de stadspoort uit en leg alle fundaties en oude stadsmuren bloot (neem als voorbeeld het Zusterhof).
2. Graaf het gebied rond de stadspoort uit en bouw de oude stadspoort voor een deel terug in ruïne vorm. 
3. Graaf het gebied rond de stadspoort uit en bouw de oude stadspoort zover als mogelijk terug.  


Vraagstelling

Wij vragen ons af hoe dit plan tot stand gekomen is. Waar heeft de gemeente de afslag gemist en hoe is men tot deze keuze gekomen?           

Waarom is er zoveel weerstand, wat is er gebeurd met alle andere ingebrachte ideeën en waarom hebben deze mensen nooit een reactie gekregen van de gemeente?           

Welke historici, archeologen, buurtverenigingen, buurtbewoners en klankbordgroep hebben hier voor gekozen?


IK STEUN DE STICHTING EN WIL DIRECT ONLINE DONEREN:

Hoe?

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Overleg

Overleg voeren met de gemeente Brielle en de daarvoor in aanmerking komende andere overheidsinstanties, diensten en organisaties in het algemeen. Het voeren van desbetreffende civiele- en bestuursrechtelijke procedures, die het doel ondersteunen.

Informatieverstrekking

Het verzamelen en verstrekken van informatie aan inwoners van Brielle in het bijzonder m.b.t. de werkzaamheden bij Bastion IX en het verstrekken van andere daarmede verband houdende diensten en ­adviezen aan of ten behoeve van inwoners van Brielle in het bijzonder en andere geïnteresseerden bij Bastion IX.

Behoud locatie Noordpoort

Wij vinden een abstract kunstwerk in hout niet passen op deze locatie en vele inwoners van Brielle met ons. Behoud het historische karakter in steen. Een uitgave van € 400.000,00 vinden wij weggegooid geld voor een tijdelijk houten kunstwerk. Zeker in deze moeilijke tijd en wat ons nog te wachten staat.

Stichting Noordpoort

De stichting Noordpoort verzet zich tegen de bouwplannen van een houten kunstwerk op de fundaties van de originele stadspoort bij Bastion IX in Brielle. Ben je ook tegen dit plan, download de flyer of haal hem op bij de secretaris op Maarland NZ 33 en hang hem zichtbaar voor je raam van je huis.
Wij zijn voorstanders van de restanten meer uitgraven ten aanzien van de poort en delen van de oude stadsmuren bij Bastion IX. De poort voor een deel herstellen bij Bastion IX of de oude stadspoort herbouwen. Wij zijn tegen het huidige plan op historisch grond.

Bestuur

Björn Middel
Voorzitter
Henk Kampers
Secretaris
Ellen Mol
Penningmeester

Stichting Noordpoort op Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
4 months ago
Red de Noordpoort

En zo loopt 2023 bijna ten einde en wachten wij nog altijd op en oproep van de rechtbank. En er is helaas ook geen zicht op wanneer dat gaat gebeuren. Laten we hopen dat het in 2024 afgerond kan worden.
Fijne feestdagen allemaal 🎄🎅
... Bekijk meerBekijk minder

2 ReactiesComment on Facebook

Dat is niet aan ons, maar we hopen van wel natuurlijk !

En dan ? Je denk toch niet dat ze dat gedrocht afbreken !!

10 months ago
Red de Noordpoort

Iemand ontmoet op locatie noordpoort die bezig was de gele waarschuwingsborden te demonteren. Desgevraagd zei die persoon academisch geschoold te zijn, klopte ook wel gezien zijn onhandigheid bij het sleutelen. Hij was daar in opdracht van zijn werkgever en kwam uit Eindhoven waarnaar hij, na de klus, weer terugkeerde. Gezien de files overwoog hij echter bij een vriend in Rotterdam te overnachten alvorens naar huis door te rijden. ... Bekijk meerBekijk minder

6 ReactiesComment on Facebook

Aanwezigheid van bord(en) vastleggen. Goed voor de dossiervorming!

🤬

Het mag wat kosten zeg!!! Wat een achterlijk gedoe van ons belastinggeld!! Tijd voor onze gemeenten om opgenomem te worden,absurd!! Indien er geldoverschot is,wat blijkt,geef ik graag mijn adres!!!

Jeezz !! Mag wat kosten!!Vroeger kwam vakmanschap ALLEEN uit onze omgeving !! Waar is die financiële toezichthouder nou mee bezig joh?

is zo te zien dan ook door academisch geschoolden in elkaar geflanst

Wat stond er op het bord? : "Verboden in brand te steken?..

View more comments

Load more

Laatste nieuws

Voor meer nieuws verwijzen wij u naar onze Facebook pagina of pagina Persberichten..