De Stichting heeft ten doel:

• het behoud van het historische beeld en karakter van Brielle;
• het bevorderen van de kennis van, het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van in het bijzonder Brielle;
• het behouden en herstellen van historische bebouwing, monumenten en voorwerpen van geschiedenis, kunst en landschap;
• het vergroten van de waakzaamheid van officiële instanties belast met zaken op het gebied van beleid, beheer en behoud van het culturele historische erfgoed;
• het vergroten van de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij de geschiedenis en cultureel historische waarde van in het bijzonder Brielle.


Onze prioriteit ligt nu bij het behouden van de historische fundamenten en het tegengaan van een houten monument op de historische plaats van de Noordpoort.


Wat zijn onze ideeën i.p.v. het houten skelet:

1. Graaf het gebied rond de stadspoort uit en leg alle fundaties en oude stadsmuren bloot (neem als voorbeeld het Zusterhof).
2. Graaf het gebied rond de stadspoort uit en bouw de oude stadspoort voor een deel terug in ruïne vorm. 
3. Graaf het gebied rond de stadspoort uit en bouw de oude stadspoort zover als mogelijk terug.  


Vraagstelling

Wij vragen ons af hoe dit plan tot stand gekomen is. Waar heeft de gemeente de afslag gemist en hoe is men tot deze keuze gekomen?           

Waarom is er zoveel weerstand, wat is er gebeurd met alle andere ingebrachte ideeën en waarom hebben deze mensen nooit een reactie gekregen van de gemeente?           

Welke historici, archeologen, buurtverenigingen, buurtbewoners en klankbordgroep hebben hier voor gekozen?


IK STEUN DE STICHTING EN WIL DIRECT ONLINE DONEREN:

Hoe?

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Overleg

Overleg voeren met de gemeente Brielle en de daarvoor in aanmerking komende andere overheidsinstanties, diensten en organisaties in het algemeen. Het voeren van desbetreffende civiele- en bestuursrechtelijke procedures, die het doel ondersteunen.

Informatieverstrekking

Het verzamelen en verstrekken van informatie aan inwoners van Brielle in het bijzonder m.b.t. de werkzaamheden bij Bastion IX en het verstrekken van andere daarmede verband houdende diensten en ­adviezen aan of ten behoeve van inwoners van Brielle in het bijzonder en andere geïnteresseerden bij Bastion IX.

Behoud locatie Noordpoort

Wij vinden een abstract kunstwerk in hout niet passen op deze locatie en vele inwoners van Brielle met ons. Behoud het historische karakter in steen. Een uitgave van € 400.000,00 vinden wij weggegooid geld voor een tijdelijk houten kunstwerk. Zeker in deze moeilijke tijd en wat ons nog te wachten staat.

Stichting Noordpoort

De stichting Noordpoort verzet zich tegen de bouwplannen van een houten kunstwerk op de fundaties van de originele stadspoort bij Bastion IX in Brielle. Ben je ook tegen dit plan, download de flyer of haal hem op bij de secretaris op Maarland NZ 33 en hang hem zichtbaar voor je raam van je huis.
Wij zijn voorstanders van de restanten meer uitgraven ten aanzien van de poort en delen van de oude stadsmuren bij Bastion IX. De poort voor een deel herstellen bij Bastion IX of de oude stadspoort herbouwen. Wij zijn tegen het huidige plan op historisch grond.

Bestuur

Björn Middel
Voorzitter
Henk Kampers
Secretaris
Ellen Mol
Penningmeester

Stichting Noordpoort op Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Beste sympathisanten,

Wat een week! Inmiddels hebben 124 inwoners het beroepschrift van de stichting nadrukkelijk ondersteund door een steunbetuiging achter te laten via de website. Daarnaast hebben tot nu toe 8 inwoners aangegeven ook van het aanbod van Elina Jansen gebruik te maken door zich door haar te laten vertegenwoordigen in hun beroep. En… veel inwoners hebben een donatie of via de Rabobank of via Mollie op de website of via een envelop aan de Stichting gedaan om de griffiekosten met elkaar te kunnen betalen. 

Enorm bedankt allemaal voor jullie ondersteuning en bijdrages! Wij zijn trots op onze inwoners, samen voor allen! 

!!! Voor wie nog in actie wil komen, het kan nog tot en met woensdag 16 juni !!!

1. Steunbetuiging beroepschrift Stichting Noordpoort https://stichtingnoordpoort.nl/steunbetuiging-beroepschrift/ (als u gedoneerd of de petitie ondertekend heeft, wilt u dan ook formeel steun betuigen via deze link? Dat helpt bij de gronden voor het beroep)
2. Donatie t.b.v. griffiekosten van de beroepschriften https://stichtingnoordpoort.nl/doneren/ (ieder bedrag is welkom)

Samen sterk!!
Bestuur Stichting Noordpoort

Comment on Facebook

Mag ik vragen hoeveel de griffie kosten zijn ? Ivm asylplein , bvd

Schooiers

2 months ago
Red de Noordpoort

Beste sympathisant,

Einde beroepstermijn nadert
Op 17 juni loopt de termijn voor het indienen van een beroepschrift af. Op dit moment zijn we als Stichting Noordpoort druk bezig om de nodige informatie te verzamelen voor de gronden van het ons beroepschrift. We zullen daarom eerst een zogenaamd ‘pro-forma’ beroepschrift indienen. Later zullen we dan de gronden aanvullen als we alle informatie hebben verzameld.

Wees op tijd
Op 17 juni moeten wel alle mensen bij de rechtbank bekend zijn, die een beroepschrift willen indienen. Dus als u zelf een beroepschrift wilt indienen of ons beroepschrift wilt ondersteunen, neem dan nu actie!

Wat kunt u doen ?
- U kunt zelf een beroepschrift indienen. Inmiddels heeft een aantal inwoners, die zelf ook een zienswijze hebben ingediend, zich gemeld bij Stichting Noordpoort en Elina Jansen gemachtigd om hun beroepschrift te behandelen. Mocht u ook een zienswijze hebben ingediend, maar nog geen contact opgenomen met Stichting Noordpoort. Wilt u toch beroep aantekenen bij de rechter, maar ziet u op tegen de juridische kosten en het proces? Ook u kunt Elina Jansen machtigen om u te vertegenwoordigen in het proces. Neem dan contact op met Henk Kampers via info@stichtingnoordpoort.nl. De griffiekosten voor een beroepschrift bedragen € 181, dat zoveel mogelijk door donaties aan Stichting Noordpoort zal worden bekostigd.
- U kunt het beroepschrift van Stichting Noordpoort ondersteunen. Heeft u zelf geen zienswijze ingediend, maar ondersteunt u wel het beroepschrift van Stichting Noordpoort, laat dit dan vóór 14 juni a.s. via de button op de website https://stichtingnoordpoort.nl/steunbetuiging-bero… weten.

€ 15,72 Een symbolische financiële steun
Stichting Noordpoort heeft opgeroepen om een financiële pot te maken, waaruit de griffierechten voor de beroepschriften kunnen worden voldaan. Dit zijn het beroepschrift van de stichting en die van individuele inwoners die een eigen beroepschrift indienen en zich bij de stichting melden.
Door een aantal sympathisanten is het symbolische bedrag van € 15,72 overgemaakt. Hoe leuk is dat?! De stichting heeft inmiddels een mooi bedrag van zo’n € 700 aan donaties ontvangen. Enorm bedankt! Helaas is dat nog niet voldoende voor alle griffierechten. Dus als u Stichting Noordpoort en de betrokken inwoners wilt ondersteunen en hun beroepschrift kracht wilt bijzetten, doneer dan nog een bijdrage. Inmiddels werkt de button ‘Doneren’ via een iDeal-account .

Stichting Noordpoort blijft zich inzetten voor het behoud van de funderingen van de Noordpoort.

Hartelijk dank voor al uw steun in welke vorm dan ook!

SAMEN STERK!!
... Bekijk meerBekijk minder

Beste sympathisant,

Einde beroepstermijn nadert
Op 17 juni loopt de termijn voor het indienen van een beroepschrift af. Op dit moment zijn we als Stichting Noordpoort druk bezig om de nodige informatie te verzamelen voor de gronden van het ons beroepschrift. We zullen daarom eerst een zogenaamd ‘pro-forma’ beroepschrift indienen. Later zullen we dan de gronden aanvullen als we alle informatie hebben verzameld.

Wees op tijd
Op 17 juni moeten wel alle mensen bij de rechtbank bekend zijn, die een beroepschrift willen indienen. Dus als u zelf een beroepschrift wilt indienen of ons beroepschrift wilt ondersteunen, neem dan nu actie!

Wat kunt u doen ?
- U kunt zelf een beroepschrift indienen. Inmiddels heeft een aantal inwoners, die zelf ook een zienswijze hebben ingediend, zich gemeld bij Stichting Noordpoort en Elina Jansen gemachtigd om hun beroepschrift te behandelen. Mocht u ook een zienswijze hebben ingediend, maar nog geen contact opgenomen met Stichting Noordpoort. Wilt u toch beroep aantekenen bij de rechter, maar ziet u op tegen de juridische kosten en het proces? Ook u kunt Elina Jansen machtigen om u te vertegenwoordigen in het proces. Neem dan contact op met Henk Kampers via info@stichtingnoordpoort.nl. De griffiekosten voor een beroepschrift bedragen € 181, dat zoveel mogelijk door donaties aan Stichting Noordpoort zal worden bekostigd. 
- U kunt het beroepschrift van Stichting Noordpoort ondersteunen.  Heeft u zelf geen zienswijze ingediend, maar ondersteunt u wel het beroepschrift van Stichting Noordpoort, laat dit dan vóór 14 juni a.s. via de button op de website https://stichtingnoordpoort.nl/steunbetuiging-beroepschrift/ weten. 

€ 15,72 Een symbolische financiële steun
Stichting Noordpoort heeft opgeroepen om een financiële pot te maken, waaruit de griffierechten voor de beroepschriften kunnen worden voldaan. Dit zijn het beroepschrift van de stichting en die van individuele inwoners die een eigen beroepschrift indienen en zich bij de stichting melden. 
Door een aantal sympathisanten is het symbolische bedrag van € 15,72 overgemaakt. Hoe leuk is dat?! De stichting heeft inmiddels een mooi bedrag van zo’n € 700 aan donaties ontvangen. Enorm bedankt! Helaas is dat nog niet voldoende voor alle griffierechten. Dus als u Stichting Noordpoort en de betrokken inwoners wilt ondersteunen en hun beroepschrift kracht wilt bijzetten, doneer dan nog een bijdrage. Inmiddels werkt de button ‘Doneren’ via een iDeal-account https://stichtingnoordpoort.nl/doneren/.

Stichting Noordpoort blijft zich inzetten voor het behoud van de funderingen van de Noordpoort.

Hartelijk dank voor al uw steun in welke vorm dan ook!

SAMEN STERK!!

Comment on Facebook

De uitkijktoren voor het mooie uitzicht is niet bedoeld voor de burgers van Brielle.. als je links kijkt zie je rechts niets.

Load more

Laatste nieuws

Voor meer nieuws verwijzen wij u naar onze Facebook pagina of pagina Persberichten..