Brielle – De kans bestaat dat de bouw van de houten verbeelding van de Noordpoort wordt afgekeurd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In dat geval zal er een plan ‘B’ worden uitgevoerd.

In november deelde de Rijksdienst aan de gemeente Brielle mee twijfels te hebben over de draagkracht van de historische fundamenten. De dienst vroeg zich af of de sterkte daarvan wel voldoende zou zijn om de krachten op te vangen die de nieuw te bouwen houten toren bij windbelasting daarop zou gaan uitoefenen. Eind december, begin januari, heeft de gemeente Brielle aanvullende onderzoeken laten uitvoeren en de Rijksdienst is nu bezig om met de resultaten daarvan de situatie opnieuw te beoordelen.

Op 28 januari wordt naar alle waarschijnlijkheid bekend wat de bevindingen van de Rijksdienst zijn. Op die dag is er een bespreking tussen de vertegenwoordigers van de gemeente Brielle, de Rijksdienst, de monumentencommissie, de architecten en de constructeurs. Dat het gemeentebestuur rekening houdt met een afwijzing, blijkt uit het feit dat wethouder André Schoon meldt dat er een plan ‘B’ klaarligt in het geval dat de Rijksdienst de bouw van de toren afkeurt.

Als de Rijksdienst wel zijn fiat geeft, gaat het gemeentebestuur op volle kracht aan de slag met de realiserering van plan A: de bouw van de houten toren. André Schoon: “Wij hebben na een volkomen democratisch proces van twee jaar de beslissing genomen over de bouw van de houten verbeelding van de Noordpoort. Inwoners van Brielle hebben volop de kans gehad om over de plannen mee te denken en stonden erachter. Daarna volgden de besluiten van het college en de gemeenteraad.”

De Stichting Noordpoort bestrijdt dat de inwoners twee jaar lang in staat gesteld zouden zijn om mee te denken over de plannen. Wat hen betreft, werd pas bij de expositie deze afgelopen zomer in de popstore in de voormalige speelgoedwinkel in de Nobelstraat duidelijk hoe de toren eruit zou komen te zien. Pas toen ook werden de enorme hoge kosten bekend die daarmee gepaard zouden gaan. De stichting heeft daarnaast de behoefte nogmaals helder te maken aan de gemeente dat zij zich vanaf de oprichting ten zeerste distantieert van de al of niet via sociale media plaatsgevonden hebbende vervelende discussies en beledigende opmerkingen en altijd bereid is geweest om positief mee te denken over alternatieve oplossingen voor het 1-april monument.

Bron: Briels Nieuwsland