Brielle wil lastige insprekers bij politieke vergaderingen de mond snoeren. Burgemeester Gregor Rensen werkt aan een aanpassing van de spelregels, zodat inwoners niet meer elke keer over hetzelfde onderwerp hun zegje kunnen doen. ,,Het lijkt alsof wij onder curatele staan.”

Theo Teitsma 10-02-21, 08:00

VVD-raadslid Anneke Witte wordt er moedeloos van dat bijna elke maand leden van de stichting Noordpoort komen inspreken bij commissie- en raadsvergaderingen. Zij stellen dan vragen hoe het gesteld is met het plan voor een houten toren op de plek van het 1 aprilmonument, een binnen Brielle omstreden besluit. Enkele duizenden inwoners tekenden een petitie, omdat ze niet willen dat op die ‘heilige plek’ waarop 1 april 1572 de Watergeuzen door de Noordpoort de stad binnenkwamen en de Spanjaarden verjoegen, een toren komt te staan. Uitgezocht wordt of de ondergrond met restanten van de oude poort erin het bouwwerk kan dragen. 

Geërgerd

,,Denkt de stichting dat als je gras zaait en je keihard aan dat gras trekt het sneller gaat groeien?”, vroeg Witte zich in een commissievergadering geërgerd af. Ze zegt moedeloos van het vele inspreken te worden, ‘omdat geen nieuwe argumenten worden aangevoerd’. De stichting had bij de totstandkoming van de plannen moeten meedoen en niet pas nu, vindt Witte. Hoewel Wim Smit (D66) zegt geen moeite te hebben met het inspreken (‘Ze stellen goede vragen waar geen duidelijk antwoord op is’), heeft Witte het gevoel ‘alsof wij onder curatele van de stichting staan’. 

Burgemeester Rensen beloofde dat hij het reglement van orde gaat aanscherpen vanwege het voortdurende inspreken. ,,Ik wil de inspraak beperken tot de punten die op de agenda staan, zeker in de raadsvergaderingen.” De stichting vindt dat ze niets verkeerds doet. ,,Wij spreken in, omdat wij erbij betrokken zijn”, zegt penningmeester Ellen Mol.

Je kunt de democratie niet monddood makenYvonne de Groot, oud-PvdA-raadslid Brielle

Eerder kregen bewoners van destijds onafgebouwde woningen in de Van Sleenstraat het verzoek om niet telkens te komen inspreken. Die bewoners voelden zich in de steek gelaten door de gemeente, toen de bouwer van hun huizen failliet ging en het gemeentebestuur in eerste instantie niets voor hen kon doen. ,,Hoe er naar je werd gekeken als je weer in de raadszaal was… Er hing een bepaalde sfeer, ik voelde me niet welkom”, blikt Dineke van Ommen, één van de betrokkenen, terug. 

Bestuurskundige Linze Schaap vindt dat de burgemeester en de VVD wel een punt hebben. ,,De gemeenteraad gaat over de vraag of inwoners mogen inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. De raad stemt over de eigen agenda. Dat laat onverlet dat je als inwoner over elk onderwerp een brief mag sturen of op een spreekuur bij de burgemeester of wethouder mag komen.’’

Onplezierig

Yvonne de Groot uit Brielle was 21 jaar PvdA-raadslid en plaatst kanttekeningen bij de uitleg van Schaap. ,,Je kunt niet de regelgeving aanpassen om wat je zelf onplezierig vindt. Ik heb in mijn tijd heel wat onplezierigs van insprekers over me heen gekregen en dat heb je maar te slikken. Je kunt de democratie niet monddood maken.’’

Het reglement aanpassen is mogelijk, zegt De Groot. ,,Maar dat moet je niet doen op het moment dat je iets niet bevalt. De gemeente heeft de mond vol van burgerparticipatie en dan nu zeggen dat die mensen niet meer welkom zijn, dan ben je heel fout bezig. Dat is gewoon ondemocratisch. Als de raad met zoiets akkoord gaat, is ze geen knip voor de neus waard.’’

Bron: AD

U kunt de vergadering terugkijken via:
https://brielle.raadsinformatie.nl/vergadering/790711/Commissie%20Bestuurlijke%20zaken%20en%20Middelen%2003-02-202?fbclid=IwAR1-8kjjMtmoQXnBlCXidYH6NPFGs9Tou4BD6Wnn_u4ezU8cwa1TxMnFHGY

De stichting spreekt direct aan het begin in. Tevens adviseren wij u ook het laatste stuk te kijken (rondvraag).