Hij noemt het burgemeesterschap van Brielle ‘het mooiste wat ik in mijn leven gedaan heb’. Eén ding zit Gregor Rensen (63) dwars: ,,Ik vind het niet leuk dat er zo’n tweespalt is ontstaan over de plannen met het 1 aprilmonument.’’

Theo Teitsma 16-01-21, 09:31 Laatste update: 09:32

Als er één onderwerp is, waar de gemoederen het afgelopen jaar in Brielle hoog over opliepen dan is het het 1 aprilmonument. Aan het eind van de Dijkstraat wil het gemeentebestuur een houten toren laten verrijzen. Precies op de plek waar de Watergeuzen op 1 april 1572 Brielle binnenstormden en de Spanjaarden verjoegen. Het bedachte houten skelet van zes meter hoog verdeelt de bevolking tot op het bot. De ene helft wil dat de restanten van de vroegere Noordpoort worden opgegraven zodat te zien is waar de geuzen de stad binnenvielen, anderen willen de toren juist als een toeristische attractie.

Burgemeester Rensen ziet de tweespalt met lede ogen aan. ,,Het 1 aprilmonument heeft een belangrijke, iconische functie. Veel mensen voelen zich daarbij betrokken. Hier begon de bevrijding van Nederland. Tegelijkertijd denk ik: het is erg jammer dat er een enorme tweespalt binnen de Brielse gemeenschap is ontstaan. De manier waarop dat is gegaan, daar kijk ik met enige droefenis naar. En dan vooral de enorme polarisatie die ermee gepaard is gegaan.”

Hoe kwam dat?

,,Nadat we al twee jaar bezig waren met de plannen en de mensen er volop bij hadden betrokken, kwam er opeens een actiegroep, de stichting Noordpoort, in beeld. Op al onze binnenstadsplannen is veel gereageerd en die zijn na inspraak ook behoorlijk bijgesteld en aangepast. Bij het 1 aprilmonument spraken we met een klankbordgroep en vertegenwoordigers van historische groeperingen. Toen het voorstel voor de toren kwam, vonden veel mensen het niet mooi. Dat lieten ze duidelijk blijken. Maar het kan niet zo zijn in onze democratie dat als je hard genoeg schreeuwt en maar flink genoeg tekeer gaat het dan van tafel gaat.’’

Het complete stadsbestuur werd gebrek aan historisch besef verweten.

,,Dat is klinkklare onzin. De historische waarde van de restanten van de Noordpoort die in de grond zitten, beseffen wij heel goed. Het is een Rijksmonument, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. We wachten nu nog een aantal adviezen af.’’

Het uitgangs­punt is dat de houten toren er komtBurgemeester Gregor Rensen

Zo moet duidelijk worden of de toren niet te zwaar drukt op de broze leistenen van de Noordpoort. Een archeoloog die de restanten van de muur beoordeelde, twijfelt daaraan. Ook liggen er zienswijzen waar de gemeente op moet reageren. En dat kan betekenen dat de gemeente de plannen aan moet passen, bevestigt Rensen. ,,Is het nodig, dan doen we dat. Niet omgekeerd. We maken niet alvast een nieuw plan. Uitgangspunt is dat de toren wordt gerealiseerd. Maar moeten we aanpassingen maken, moeten we nog meer zorgvuldigheidseisen in acht nemen, dan doen we dat. We zijn er niet op uit het monument te beschadigen.’’

Komen jullie niet in tijdnood? Want bij de viering van 450 jaar bevrijding op 1 april volgend jaar moet de toren toch klaar zijn?

,,Het streven is dan klaar te zijn. Maar het is afhankelijk van wat we komende weken te horen krijgen. En als dat tot aanpassingen leidt en tekenaars eraan te pas moeten komen, dan wordt het misschien niet helemaal realistisch. Maar we proberen het wel.’’

Jullie hopen dat koning Willem-Alexander op 1 april 2022 naar Brielle komt. De toren wordt dan zeker jullie eyecatcher?

,,Ik verwacht dat de koning niet het 1 aprilmonument gaat bezoeken, zeker niet nu er zo veel commotie is. Het klopt, het is een eyecatcher, maar we hebben diverse eyecatchers in Brielle. Bij het bezoek van de koning zijn er genoeg mooie dingen om te laten zien.’’

Raadsleden zeiden deze week in een vergadering dat ze het werk erg zwaar vinden worden, onder meer door de felle kritiek op het torenplan. Deelt u hun mening?

,,,Ik voel zeker met hen mee. De hele samenleving is de afgelopen jaren ongelooflijk verhard, in onderlinge betrekkingen. De polarisatie in de samenleving met corona wordt er niet beter op. Er wordt zeer fel op en naar elkaar gereageerd. Raadsleden staan met beide benen in de samenleving. Ze worden ook aangesproken op straat en bij bijeenkomsten. Ze moeten soms de knoop doorhakken over zaken waarover de gemeenschap het niet eens is. Ik heb er respect voor dat ze het doen en zich gewetensvol kwijten van hun verantwoordelijkheid. Dat is absoluut niet makkelijk.’’

De burgemeester zwijgt even en zegt dan: ,,We leven in een tijd waarin mensen denken: als ik iets vind moet het gebeuren. We laten als gemeente mensen meer meedenken en -praten dan ooit. Maar in dat proces heb je mensen die denken dat ze dan altijd gelijk krijgen. Dat is een illusie. En dan kan tot teleurstelling leiden”

Het is zo’n leuke gemeente waar veel te doen is, het historisch karakter trekt me enorm en ook de gemeen­schap is fijnBurgemeester Gregor Rensen

Hoe bevalt het om burgemeester te zijn? Is het ondanks die verharding nog leuk?

,,Dit is het mooiste dat ik in m’n leven gedaan heb. Het is een mooie functie en ik heb het geweldig getroffen met deze gemeente. Het is zo’n leuke gemeente waar veel te doen is, het historisch karakter trekt me enorm en ook de gemeenschap is fijn. Het is hier prettig wonen en werken.’’

Uw eerste zes jaar zitten er in oktober op. Blijft u aan?

,,De raad moet dat beslissen. Een benoeming is altijd voor zes jaar. Ik heb kort geleden met de commissaris van de koning gesproken. Hij vroeg of ik in was voor een herbenoeming. Dat ben ik. Hij gaat nu met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad praten. Dan komt in het voorjaar een eventuele herbenoeming in de raad.’’

Op 1 januari 2023 gaat Brielle met Westvoorne en Hellevoetsluis op in de fusiegemeente Voorne. Hoe kunt u dan nog zes jaar blijven?

Rensen lacht: ,,Nee, ik word van rechtswege ontslagen op 31 december 2022 om twaalf uur ‘s nachts. Voor de fusiegemeente komt eerst een waarnemend burgemeester en dan een nieuwe burgemeester.”

Bron: AD