De omstreden houten toren op Bastion IX staat er niet als Brielle op 1 april 2022 mogelijk koninklijk bezoek krijgt. Het dagelijks bestuur geeft aan die feestdatum, wanneer het precies 450 jaar geleden is dat de Watergeuzen op die plek Brielle innamen, niet te halen. Ook lopen de kosten voor het bouwwerk op tot 1 miljoen euro en moet het budget daarom met 125.000 euro worden aangevuld. Janet van Klink 30-09-21, 07:00

Burgemeester Gregor Rensen van Brielle zei eerder tegen deze krant dat hij niet verwachtte dat koning Willem-Alexander, als hij in navolging van zijn voorouders over precies een half jaar inderdaad komt, na alle ontstane commotie naar de houten toren zou gaan. Nu blijkt dat de omstreden toren van zo’n 8 meter hoogte er op 1 april 2022 ook nog niet staat. Dat wil niet zeggen dat de gemeente, nu de voor Brielle ‘heilige datum’ niet haalbaar is, een streep zet door het plan. Het dagelijks bestuur laat de gemeenteraad weten vier dagen later alsnog met de bouw te willen starten. ‘Het is niet mogelijk de werkzaamheden voor 1 april 2022 te realiseren. De start van het werk staat nu gepland op 5 april 2022. De oplevering van het werk staat in het najaar van 2022 gepland’, schrijven burgemeester en wethouders.

Voor- en tegenstanders

Op 1 april 2022 is het precies 450 jaar geleden dat de Watergeuzen bij de toenmalige Noordpoort Den Briel binnenvielen. De stad werd als eerste ‘in naam van Oranje’ bevrijd van de Spanjaarden. Om dit keerpunt in de vaderlandse geschiedenis te herdenken, wil de gemeente in 2022 een eigentijdse versie van de poort plaatsen. Architecten Ro Koster en Ad Kil laten met hun ontwerp de tijd van de Watergeuzen ‘zien en beleven’. 

Veel Briellenaren zijn tegen de komst van de houten toren. Ze protesteerden op de plek waar de Watergeuzen bijna 450 jaar geleden binnenvielen en waar het bouwwerk moet komen. © Peter de Jong Fotografie

De Geuzenstad is, nog voor het feestjaar is begonnen, verdeeld in voor- en tegenstanders. Het bouwwerk kan op felle kritiek vanuit de bevolking rekenen. Stichting Noordpoort ziet het bouwwerk op het huidige Bastion IX als heiligschennis. Deze groep felle tegenstanders vindt de toren onder meer te kolossaal voor deze plek. ,,Het slechtste aan dit plan is de plaats. Als de houten toren er moet komen, dan op een andere plaats’’, zei bestuurslid Ellen Mol tijdens een van hun vele inspreekmomenten bij gemeenteraad. 

Bezwaar

De stichting is voor het tonen van de fundamenten van de Noordpoort. Ook omwonenden in de Dijkstraat en Witte de Withstraat gaven meermaals aan tegen te zijn. De buurtbewoners vreesden onder andere vandalisme, hangjeugd, gevaarlijke situaties en inkijk. Uiteindelijk hebben alleen de Stichting Noordpoort en acht betrokken bij het jaarlijkse 1 Aprilspel officieel bezwaar tegen de vergunning aangetekend. Van de direct omwonenden deed niemand dat.

De planvor­ming en vergunning­pro­ce­du­re heeft meer tijd in beslag genomen dan verwachtBurgemeester en wethouders, Gemeente Brielle

Het dagelijks bestuur vindt het te riskant om voor april de bouwwerkzaamheden te beginnen. B en W: ‘De planvorming en vergunningprocedure hebben meer tijd in beslag genomen dan verwacht.’ Bovendien is de gemeente bang dat de bezwaarmakers naar de rechter stappen om een voorlopige voorziening in te dienen. ‘Dan moet het werk stil worden gelegd tot na behandeling van het verzoek.’

Financiële tegenvaller

Daarnaast heeft Brielle te maken met een financiële tegenvaller. De houtprijs op de oververhitte bouwmarkt is gestegen. Oorspronkelijk is 8,5 ton uitgetrokken voor de houten toren op Bastion IX. Het dagelijks bestuur verwacht nu dat de kosten kunnen gaan oplopen tot 1 miljoen euro. 

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad daarom om nu in de vergadering van woensdag 27 oktober 125.000 euro bij te leggen. De provincie heeft daarvoor al 50.000 euro subsidie toegezegd. Ze verwachten de nog resterende 75.000 euro ook van de provincie te krijgen. ‘De verwachting is gebaseerd op een toezegging’, aldus B en W.

Bron: AD