Theo Teitsma 07-03-23, 10:28

De toren staat op de plaats waar de watergeuzen op 1 april 1572 de stadspoort open ramden en de Spanjaarden verjoegen. ,,Je kunt naar boven klimmen naar dezelfde plek als waar ze vroeger keken of de vijand eraan kwam”, vertelt Briellenaar Frits de Reus. ,,Dat is leuk om de kinderen te leren.”

Polarisatie

Geuzenleider Lumey, wethouder Janneke Postma, gedeputeerde Willy de Zoete en architect Ad Kil namen de houten toren in gebruik door te proosten met mokken bier. Kil vindt het jammer dat er zo veel kritiek is op het kunstwerk. ,,We hebben de mensen er vooraf zo goed mogelijk bij betrokken.” De toekijkende streekarchivaris Bob Benschop zegt dat ‘een poort meestal leidt naar een weg, maar dit is de poort van de polarisatie’.

Veel mensen hadden liever gezien dat de oude stadsmuren waren opgegraven, zodat mensen konden zien waar de geuzen de stad waren binnengekomen. Maar de restanten zouden te poreus zijn. Het alternatief, volgens Postma ‘een abstracte verbeelding van de Noordpoort’, stemt Briellenaren Hans van Zanten en Aren van der Vlugt niet vrolijk: ,,Zonde van het geld”, roepen ze. ,,En erg vandalismegevoelig, dat hout.”

Bron: AD

Categories: Nieuws