Brielle is afgeremd in de haast om een houten toren te bouwen op de plek van het 1 aprilmonument. Bewoners die zich verzetten hebben hun eerste overwinning geboekt.

Theo Teitsma 21-04-22, 11:06

De stichting Noordpoort en acht Briellenaren stapten naar de rechter om te voorkomen dat deze week zou worden begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Ze vroegen via hun jurist een voorlopige voorziening aan. Dat houdt in dat de tegenstanders willen dat eerst uitspraak wordt gedaan op de beroepsschriften voor de gemeente eventueel kan beginnen met bouwen. 

De rechter honoreerde het verzoek, maar de gemeente weigerde volgens een woordvoerder van de stichting schriftelijk te bevestigen dat ze zich hieraan zou houden. ,,Hierop is naar de rechtbank gebeld en is door de rechter aan de gemeente een ordemaatregel opgelegd. Dat houdt in dat de rechtbank eist dat Brielle niets doet tot de uitspraak.”

Hout al besteld

De rechtszaak dient 11 mei. Dan wordt duidelijk of de gemeente Brielle door mag gaan of niet. De tegenstanders verbazen en ergeren zich dat steeds wordt gecommuniceerd dat de toren er komt. Het hout is al besteld in Finland en daar worden de houten onderdelen in elkaar gezet.

De tegenstanders vinden dat het houten skelet geen recht doet aan de plek waar de Watergeuzen op 1 april 1572 de stadspoort open ramden en Brielle bevrijdden. Hun verzet kreeg steun van ruim 2000 inwoners. Velen doneerden geld om de rechtszaak met negen beroepsschriften te kunnen voeren.

We vinden dat de gemeente transparan­ter moet zijn
woordvoerder stichting Noordpoort

Wethouder André Schoon zegt dat hij de raad heeft ingelicht over de juridische situatie. De stichting laat weten de vinger aan de pols te houden, ook als de bouw door mag gaan. ,,We zullen bij de gemeente aandringen transparanter te zijn. Communiceer met de bewoners wanneer wordt gestart, wat gaat gebeuren, en waar ze terecht kunnen met klachten.”

Bronn: AD