Brielle, 9 januari 2021

Geachte dames en heren, 

Er is nogal wat gebeurd de laatste maanden wat betreft de Noordpoort. Het kunstwerk op de fundamenten van de Noordpoort. Het wekt blijkbaar nogal wat emoties op.

Handtekeningen zijn verzameld, zowel digitaal  op de petitie als met een kastjessyteem op straat, waar je met een handtekening op papier de petitie kon ondersteunen. Smeekbedes zijn aangeboden, de stichting is opgericht, de facebookpagina gemaakt en de website gelanceerd. Verder hebben wij diverse malen ingesproken in de gemeenteraad en commissievergaderingen en zijn er brieven geschreven naar instanties, verenigingen en andere stichtingen. Er is een flyer-actie geweest en er zijn zienswijzen ingediend. Dan nog het Geuzen- én Spanjaardenprotest bij Bastion IX. 1.600 personen hebben inmiddels de petitie ondertekend of hun handtekening gezet! 1.000 personen werden lid van de facebookpagina van Stichting Noordpoort! Helaas is het nog niet genoeg om de gemeente op andere gedachten te brengen. 

Heel veel steun hebben wij van jullie ontvangen, zowel verbaal, actief als financieel, waarvoor natuurlijk hartelijk dank! Wij vinden het nu het moment om de politiek (college en gemeenteraad) de tijd te gunnen haar werk te doen. Er zijn al diverse onderzoeken gedaan naar de funderingen van de Noordpoort en er zullen er nog enkele volgen. Daar kunnen wij nu niks aan doen. Het is slechts wachten op uitslagen. Wij hebben er alles aan gedaan om “Brielle” te informeren over de situatie rondom het kunstwerk op de funderingen van de Noordpoort.

Wethouder Dhr. Schoon vermeldde tijdens de laatste raadsvergadering, dat alle onderzoekresultaten half maart 2021 binnen moeten zijn. Dan kunnen we alle onderzoeksresultaten bekijken en eventueel op reageren. Wij gaan zeker door met acties namens de stichting. Te denken valt aan inspreken tijdens gemeenteraads- en commissievergaderingen, te vervolgen komende week. We hebben wel besloten de Facebookpagina even rust te geven. Volg ons via deze website en onze officiële Facebookpagina

Uiteraard houden wij jullie via deze website op de hoogte van de stand van zaken en hopen met jullie op een goede afloop. Uiteraard zonder houten kunstwerk op deze prachtige locatie in Brielle.

Namens het bestuur van Stichting Noordpoort