Brielle – Er wordt doorgegaan met de voorbereidingen voor de bouw van de Noordpoort, zo is tijdens de raadsvergadering van 28 april besloten. Oppositiepartijen ONS en CDA zijn er niet blij mee. 

Nu is gebleken dat zoveel inwoners de toren niet willen, moet de bouw niet worden doorgezet en kan het geld beter worden besteed aan de Briellenaren zelf, vinden ze. Coalitiepartijen IBGB, VVD en PvdA zijn enthousiast. Ze zien de houten verbeelding van de poort als een iconisch monument voor Brielle, waardig voor de belangrijke historische plek, en ze verwachten dat het een toeristische trekpleister wordt. VVD-raadslid Anneke Witte merkte op dat ONS en CDA voorbijgaan aan het feit dat er ook heel wat voorstanders zijn. 

Een bewijs daarvan zag ze in een brief van een inwoner aan de raad, waarin wordt gesteld dat het aantal zwijgende inwoners veel groter is dan de ca. 2000 tegenstanders die de petitie ondertekend hebben; en ‘wie zwijgt, stemt toe’. Voor IBGB fractievoorzitter Frits de Reus is de ontstane strijd jammer: ‘We willen graag iets moois maken van het grote feest van 450 jaar bevrijding.’ Zijn fractiegenoot Johan ‘t Mannetje vond het niet passend dat voormalig D66- en thans ONS- fractievoorzitter Wim Smit IBGB ervan beticht niet te luisteren naar de wensen van de inwoners terwijl dat een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van de partij was. ‘ONS is zelf ‘nog door geen hond’ gekozen door de zetelroof van D66’, stelde hij. 

Voorzitter Gregor Rensen maande het IBGB-raadslid zich toch vooral bij het onderwerp te houden. Wethouder André Schoon gaat ervan uit dat je als betrouwbaar bestuur hoort af te maken waar je mee begonnen bent: ‘En er is wel degelijk naar de inwoners geluisterd en naar aanleiding daarvan zijn er echt wel wijzigingen doorgevoerd.’

Bron: Briels Nieuwsland