De bouw van een houten toren op de plek van het 1 aprilmonument in Brielle komt dichterbij. De gemeente heeft alvast een gedeelte van het terrein achter de Dijkstraat afgezet met hekken. De houten toren, die de vroegere Noordpoort moet verbeelden, zal later dit jaar in delen naar Brielle worden vervoerd.

Theo Teitsma 17-06-22, 09:00

Tegenstanders reageren boos op wat zij een ‘voortvarende actie’ van de gemeente noemen. ,,Onze beroepszaak moet nog bij de rechter dienen en zij beginnen al”, zegt een verontwaardigde woordvoerder van de stichting Noordpoort. Deze stichting wilde via de voorzieningenrechter voorkomen dat met de voorbereidende werkzaamheden werd begonnen. Die wees het verzoek af.

Aansluitend is een beroep ingesteld door de stichting en acht anderen. Er is echter nog geen uitspraak; er is zelfs nog geen zittingsdatum. De door de gemeente aan zichzelf verleende vergunning is dan ook nog niet onherroepelijk. De voornaamste bezwaren van de stichting zijn onder meer dat de negen meter hoge toren niet past op dit stuk heilige grond in Brielle en dat de toren te hoog wordt. Ook zou er volgens de stichting geen draagvlak onder de bevolking voor zijn.

Onherstelbare schade

Bovendien, zegt de woordvoerster, neemt Brielle een risico als de bezwaren worden gehonoreerd. ,,Er is al geboord en daardoor is onherstelbare schade aangericht. En wordt er al gebouwd, dan bestaat de kans dat alles weer moet worden afgebroken.”

Veel inwoners zijn tegen de bouw van de houten toren op de restanten van de vroegere stadsmuur en Noordpoort. Zij pleitten tevergeefs voor het opgraven van de muren om die daarna tentoon te stellen. Dan zouden toeristen de plek kunnen zien waar de Watergeuzen op 1 april 1572 de Noordpoort open ramden en de Spaanse overheersers verjoegen. 

Bron: AD