Bastion IX is een plek met een zeer sterke historische gelaagdheid die zich over een
periode van ruim zes eeuwen uitstrekt. De site vertegenwoordigt een brede waaier
aan monumentale waarden op het vlak van stedenbouwkunde, vestingbouw,
waterbeheer en herinneringsmonumenten. Het bastion is tevens bij uitstek een plek
met een hoge mate van authenticiteit. Met name door de omvang, het toegepaste
materiaal en de moderne en abstracte vormentaal vormt de voorgenomen
reconstructie van de Noordpoort een ernstige aantasting van de authenticiteit, de
historische gelaagdheid en de kwaliteit van de historische beleefbaarheid van de
plek. Het zo sterk benadrukken van slechts een van de vele betekenissen van de
plek leidt onherroepelijk tot een verminderde ervaarbaarheid en zichtbaarheid van de
vele andere betekenissen.

Enige tijd geleden hebben ontzettend veel inwoners van Brielle aan stichting Noordpoort gedoneerd om een second opinion aan te kunnen vragen omtrent Bastion IX . Deze contra expertise is inmiddels afgerond en naar de rechtbank gestuurd als aanvulling op ons beroepschrift. Het is inmiddels openbaar gemaakt. Lees hier het rapport:

https://stichtingnoordpoort.nl/wp-content/uploads/2023/03/2023-01-05-contra-expertise-cultuurhistorie-Noordpoort-en-Basion-IX.pdf