Brielle – Op 1 april 2022 is het 450 jaar geleden dat de Watergeuzen via de Noordpoort op bastion IX de stad Brielle binnenvielen. Op die locatie zijn nu enkel funderingsresten van de poort te zien. Om recht te doen aan de historie wil de Gemeente Brielle het bastion opwaarderen, met een prominente plek voor een abstracte reconstructie van de Noordpoort in hout met een kunstzinnige beleving.  

Tegen de verleende omgevingsvergunning zijn echter negen beroepschriften ingediend, de behandeling van de beroepschriften is nog niet ingepland door de rechtbank. In afwachting van de behandeling van de beroepschriften kan met de werkzaamheden gestart worden, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Stichting Noordpoort heeft een dergelijk verzoek ingediend. En is er een voorlopige voorziening opgelegd, waardoor er niet kon worden begonnen met de werkzaamheden. Op 11 mei 2022 heeft de inhoudelijke behandeling van dit verzoek plaatsgevonden. De rechter heeft dit verzoek afgewezen. Dit betekent dat er op korte termijn gestart kan worden met de werkzaamheden op locatie.  

De uitvoerend aannemer, Van Hese Infra BV uit Zeeland, actualiseert de planning. Medio juni 2022 wordt gestart met het plaatsen van de bevestigingsankers voor de houten Noordpoort en met het grondwerk. Het hout wordt geproduceerd door het Finse Oy Timber Frame LtD, de productie is bijna gereed. De houten constructie wordt na de zomer op locatie in elkaar gezet. Naar verwachting worden de werkzaamheden begin december 2022 afgerond. 

Meer informatie over de opwaardering van bastion IX is te vinden via www.brielle.nl/1aprilmonument.

Bron: Briels nieuwsland