De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is nog negatief over het plan voor de houten toren in Brielle. Het bouwen van deze reconstructie van de Noordpoort brengt risico’s met zich mee voor de fundamenten van deze poort die in de bodem zitten. Raadsleden en tegenstanders zijn verbijsterd dat het college van B&W de brief hierover heeft achtergehouden.

Janet van Klink 22-12-20, 12:00

De rijksdienst, die namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt, staat in principe wel positief tegenover het initiatief. Ze vindt het juist om meer aandacht te geven aan de locatie die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Nederland. In een brief van 18 november geeft de rijksdienst aan dat de plannen voor het 1 aprilmonument, de plek waar op 1 april 1572 de Watergeuzen binnenkwamen, nu echter nog veel vragen oproepen en de risico’s niet bekend zijn. 

Gevolgen

Zo moet goed worden onderzocht wat op dit moment de technische staat is van het muurwerk. Ook is het belangrijk om te weten wat de gevolgen van ontgraving en blootlegging van dit muurwerk zullen zijn. ‘Daarom acht ik de plannen nog niet voldragen. Om die reden adviseer ik negatief op het aan mij voorgelegde adviesverzoek en de daarbij behorende stukken’, schrijft de rijksdienst aan het Brielse college.

Raadsleden zijn verbijsterd dat het bestaan van de brief pas vorige week bekend werd. ,,Waarom is deze brief niet aan de raad gestuurd? Op 24 november (raadsvergadering, red.) heeft u ook niet gerept over deze brief’’, reageert D66-raadslid Wim Smit richting wethouder André Schoon (VVD). Ook CDA’er Bas van der Linden is fel. ,,Er is nogal wat commotie in Brielle over dit onderwerp. Dan vind ik het niet kunnen dat de raad niet wordt geïnformeerd over het bestaan van deze brief.’’ 

Er is in Brielle nogal wat commotie over dit onderwerp
Bas van der Linden (CDA)

Wethouder Schoon geeft aan de brief 20 november te hebben ontvangen en kon niet meer op 24 november met advies naar de raad komen. ,,Vanaf het begin af aan hebben we met de rijksdienst aan tafel gezeten’’, geeft hij aan.

De rijksdienst noemt in de brief enkele punten die verder uitgewerkt moeten worden voordat de gemeente vergunning voor de houten toren kan afgeven. Zo richt het plan zich volledig om de Noordpoort. Het uit een latere tijd daterende Bastion IX op het terrein maakt daar geen onderdeel van uit. ‘Historische waarden zoals de gemoderniseerde vestingwerken en de waterbouwkundige betekenis van de plek zijn nog onderbelicht.’ De risico’s op aantasting van het monument moeten zo klein mogelijk zijn. Ook moet zeker zijn dat de fundamenten het houten bouwwerk kunnen dragen. ‘Vanwege de voorgestelde hoogte van het bouwwerk zullen dit flinke krachten zijn. Het metselwerk zal naar verwachting niet in staat zijn om deze krachten op te vangen wat schade tot gevolg zal hebben.’ Daarom is een speciale constructie met verankering in het metselwerk nodig.

Onderzoeken

Wethouder Schoon zegt dat hij met de genoemde punten bezig is. Allerlei onderzoeken worden verricht voordat de gemeente de vergunning verleent. Archeologisch onderzoek en boringen zijn inmiddels gedaan en twee constructeurs zijn aan het berekenen of de constructie wel of niet past. Op 28 januari heeft Schoon een gesprek met de rijksdienst, de monumentencommissie, de architecten en constructeurs. Hij komt in de raadsvergadering van maart hierop terug.

De Stichting Noordpoort, die de brief boven water kreeg, is fel tegen de toren op deze voor Brielle ‘heilige grond’. ,,Deze opgravingen conserveren en voor het publiek op een mooie manier tentoonstellen heeft onze voorkeur’’, laat zegsman Björn Middel weten.

Bron: AD