Beste sympatisant,

Realisatie houtskelet een uitgemaakte zaak ? Mooi niet !

Onlangs verscheen het bericht dat gemeente Brielle opdracht had gegeven aan het Finse Oy Timber Farm LtD om het productieproces van de Noordpoort te starten. Is het dan al klaar met de procedures? Is het al een uitgemaakte zaak? Wel nee! Er is een omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en wethouders en een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad. Hiertegen is de Stichting Noordpoort in beroep gegaan. Daarnaast zijn er nog acht personen op persoonlijke titel in beroep gegaan tegen de besluiten. In de beroepschriften hebben wij aangevoerd dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan, dat sprake is van aantasting van de cultuurhistorische waarden en dat de onderbouwing van de besluiten niet deugt. Wij hebben bijvoorbeeld gewezen op het feit dat de bevolking niet echt is betrokken bij de definitieve plannen, dat het plan veel duurder uitvalt dan de bedoeling was, dat er onvoldoende draagvlak is voor dit plan en dat er een goedkoper alternatief voorhanden is waarvoor meer draagvlak is.

1 April staat het houtskelet er niet. Doel is achterhaald.

Voorlopig hebben we nog geen uitnodiging ontvangen voor een zitting bij de rechtbank. Kennelijk is deze zitting nog niet gepland en toch gaat gemeente Brielle het productieproces laten starten. Wij zijn van mening dat de gemeente hiermee een groot risico neemt. Immers dat de verleende vergunning overeind blijft, is nog helemaal niet zeker. Bovendien kan het nog behoorlijk lang duren voordat de hoogste rechter een definitief oordeel heeft gegeven. En dit risico neemt de gemeente wel van gemeenschapsgeld! Misschien is het de bedoeling dat het houtskelet sowieso ergens gaat komen. Is het niet op de Noordpoort, dan maar ergens anders.

Doe jij mee op 1 April ?

In de onderbouwing voor de vergunning heeft de gemeente aangegeven dat het de bedoeling is dat het houtskelet er is op 1 April 2022, zodat groots kan worden uitgepakt vanwege het 450e herdenkingsjaar van de viering van 1 April. Dat lukt dus niet. Dat is niet meer aan de orde. Wij denken dan: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Laten we op 1 April een statement maken. Hoe? Er komt een gadget beschikbaar, waarmee je op 1 April kunt laten zien dat jij ook tegen de realisatie van houtskelet op de Noordpoort bent. Het is nog geen uitgemaakte zaak. Houd onze berichtgeving volgende week in de gaten.

Samen staan we sterk!

Met strijdbare groet,

Bestuur van Stichting Noordpoort