In de media zijn enkele artikelen verschenen rond de herinrichting van het terrein nabij Bastion IX, laatst in Briels Nieuwsland van woensdag 4 november. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de reconstructie van de Noordpoort.

Uit de tekst zou kunnen worden opgemaakt, dat de 1 April Vereniging voorstander is van deze reconstructie. Voor een objectief beeld hechten wij eraan het standpunt van onze vereniging duidelijk te maken.

De vereniging heeft als standpunt ingenomen, dat de herinrichting van het terrein rond Bastion IX geen belemmering mag vormen voor de 1 aprilviering, meer in het bijzonder de uitvoering van het 1 aprilspel op deze locatie.

Daarmee was de focus met name gericht op de herinrichting van het speelveld en niet op het op te richten bouwwerk (de abstracte reconstructie van de Noordpoort), omdat naar de opvatting van de vereniging de bouw daarvan is voorbehouden aan het gemeentebestuur.

Bij die opvatting werd als leidraad aangehouden de doelstelling van onze vereniging: ‘de bevordering en uitvoering van en de medewerking aan manifestaties, betrekking hebbend op Brielle als historische gemeente, in het bijzonder de viering van de eerste april als historische datum voor Brielle op de eerste april.’

De door enkelen getrokken conclusie dat de 1 April Vereniging voorstander is van het bouwwerk is daarom onjuist. De vereniging heeft zich onthouden van een standpunt.

Het bestuur van de 1 April Vereniging

Bron: Briels Nieuwsland