De stichting Noordpoort verzet zich tegen de bouwplannen van een houten kunstwerk op de fundaties van de originele stadspoort bij Bastion IX in Brielle.

Ben je ook tegen dit plan, scan de QR code en teken de petitie!

Deze poster is je aangeboden door Stichting Noordpoort. Deze stichting verzet zich met alle middelen die haar juridisch en politiek voorhanden zijn tegen de plannen van de gemeente Brielle om een houten monument op te richten op de plaats waar op 1 april 1572 de Watergeuzen Brielle innamen. De stichting is van mening dat deze cultuurhistorische grond behouden moet blijven. Heilige grond!

Het gemeenteplan omvat:

  1. poort die toegang bood tot de binnenstad nabouwen (een houten monument);
  2. maaiveld verdiepen, zodat de nog aanwezige fundatie in het zicht komt;
  3. maken van halve treden in bestaand talud (tribune), zodat het gebruikt kan worden voor theater, vertelfestival etc.;
  4. het verbeelden van het rammen van de poort.

De stichting kan zich alleen niet vinden in punt 1 en de daarmee gepaard gaande hoge kosten. U kunt op de website in menu ‘Tijdlijn proces’ lezen wat de stichting daarover heeft gezegd in de spreekschriften bij de diverse gemeenteraads- en commissievergaderingen (spreekrechten).

Op dit moment zijn wij de zienswijze aan het opstellen, die ingediend kan worden tegen de door de gemeenteraad aangenomen ‘Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het gebouw Bastion IX’ om de bestemming van Bastion IX te wijzigen van ‘groen’ naar ’maatschappelijk’. Houd de website
www.stichtingnoordpoort.nl in de gaten voor het laatste nieuws en update omtrent het indienen van een zienswijze. Dat kan nog tot uiterlijk 24 december 2020!

Het college en de gemeenteraad van Brielle zijn ervan overtuigd dat het participatieproces in de totstandkoming van het plan zorgvuldig heeft plaatsgevonden. De Stichting vindt dat met de ideëen van inwoners niet of nauwelijks rekening is gehouden en de participatie aan een select gezelschap was voorbehouden.

Indien u het eens bent met de stellingen van de stichting, hang deze poster dan voor het raam van uw woonhuis en laat zien dat u tegen de ontwikkeling van het houten monument bent.

Teken de petitie via https://www.petities.com/geen_bouwwerk_op_historisch_grond_brielle en roep uw familie, vrienden en collega’s op om ook de petitie te tekenen en de poster zichtbaar op het raam te plakken. Als u lid bent van de facebookgroep van de stichting, maar de petitie nog niet heeft getekend, vraagt de stichting of u dit alsnog wilt doen.

Hartelijk dank voor uw steun!

Samen zijn we sterk!