Gisteravond heeft Stichting Noordpoort niet ingesproken, maar gekozen voor een brief aan de gemeenteraadsleden, download hem hier.

Vanzelfsprekend is de inhoud van de brief met name gericht op:

  • de commotie rondom het mogelijk inperken van het spreekrecht, zoals aan de orde kwam tijdens de commissievergadering BZM van 3 februari 2021;
  • het nakomen van de beloofde afspraak met het college naar aanleiding van het voorstel van burgemeester Rensen;
  • het nakomen van de beloofde afspraak om de onderzoeksresultaten te bespreken met Stichting Noordpoort, zoals beschreven op pagina 3 van ‘Bijlage 5 – Stand van zaken Projecten in Uitvoering – januari 2021’. Dit document was ook opgenomen op de agenda van de commissievergadering van 3 februari j.l.

Via deze link kunt u de raadsvergadering terug luisteren: https://brielle.raadsinformatie.nl/vergadering/829547/Gemeenteraad%20%2016-02-2021

Het spreekrecht, waarbij onze brief aan de orde komt start op 18:59 en de behandeling van de Binnenstad- en Havenvisie op 26:45.

Daarin komt het spreekrecht nogmaals aan de orde!