Beste sympathisant,

Het zal u vast niet ontgaan zijn. De gemeente heeft haar voorgenomen werkzaamheden op Bastion IX in het kader van de bouw van de houten toren moeten staken op last van de rechter met een ordemaatregel. De aanleiding was, dat de gemeente de door de Stichting aangevraagde voorlopige voorziening, waarmee de gemeente moet wachten met bouwen, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan, wilde negeren.

De zitting, waarbij het verzoek om voorlopige voorziening van de Stichting zal worden behandeld, zal plaatsvinden op 11 mei om 13:00 uur bij de rechtbank in Rotterdam, aan het Wilhelminaplein 100-125. Het bestuur van de Stichting zal sowieso aanwezig zijn en roept sympathisanten op om ook aanwezig te zijn. Uw aanwezigheid zal de behandeling van de beroepschriften naar onze mening kracht bij zetten. Wilt u meer informatie over de rechtszaak, neem dan contact op met de Stichting via Facebook Red de Noordpoort of via info@stichtingnoordpoort.nl.


De Stichting heeft met de buttons op 1 april jl. weer aandacht gevraagd voor dit proces. Wilt u nog in het bezit komen van een button, dan kunt u hem afhalen bij onze secretaris Henk Kampers, Maarland NZ nr. 23. Tot slot zijn wij als bestuur van de Stichting nog steeds onder de indruk van jullie support en donaties t.b.v. de griffiekosten van de beroepschriften en verzoeken om voorlopige voorziening. Echt geweldig!


Het griffiegeld voor het ingediende verzoek om voorlopige voorziening bedraagt € 360,00. Wilt u de Stichting (weer) financieel ondersteunen? Dan kan dat met een donatie via onze website www.stichtingnoordpoort.nl.


Nogmaals alvast hartstikke bedankt voor uw steun in welke vorm dan ook, samen sterk!

Met strijdbare groet,
Het bestuur van Stichting Noordpoort